Ndriçimi i rrugës “BUJANOVCI 1 – MARIE SHLLAKU”

Vendi:
Gjilan

Emri i autoritetit kontraktues:
Zuka Kompani

Vlera e përgjithshme e projektit:
106,228.80€

Fillimi i projektit / mbarimi i projektit:
13.07.2016 dhe përfundon me datën 15.06.2017

 

Numri i stafit të angazhuar për këtë projekt:
Për ekzekutimin dhe përfundimin e te gjitha punëve për këtë projekt 1 Inxhinierë dhe 5 punëtor