Shërbimet

 • Material ndërtimor
 • Ujësjellës & kanalizim
 • Kopsht
 • Material për meremetim
 • Vegla pune
 • Mobilieri
 • Materiale elektrike
 • Ngrohje & ventilim
 • Sanitari
 • Pajisje Shtëpiake
 • Ndërtimtari e lartë
 • Ndërtimtari e ulët
 • Bazat për prodhimin e betonit
 • MINERAL L.L.C . - Baza për përpunimin e të gjitha fraksioneve të zhavorrit
 • RRUGA ING - Baza për përpunimin e të gjitha fraksioneve të zhavorrit
 • BAU ASPHALT - Baza për prodhimin e asfaltit
 • Ndriçimi i brendshëm
 • Ndriçimi i jashtëm
 • Termo Bllok TB-5
 • Termo Bllok TB-12
 • Giter bllok B-5
 • Fert Monta m-14
 • Bllok Oxhaku TB-5 fi160
 • Kalanore

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë