Sa u përket kritereve të punës, Al Trade Holding qe një ndër kompanitë e para që përmbushi standardet ndërkombëtare për sigurinë në punë dhe ruajtjen e ambientit

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë