Vendi i lirë pune – Recepsioniste

Pozita: Recepsioniste
Kompania: Al Trade Holding L.L.C
Raporton: Udhëheqësit
Lokacioni primar i punës: Zyre të Kompanisë – Veternik, Prishtinë

 

Përshkrimi i vendit të punës
Detyrë primare e recepsionistes është të dije te përfaqësoj kompaninë para palëve të treta, të jetë e shkathët në komunikim, të dijë të organizoj kohën dhe takimet si dhe mbaje situatën nën kontrolle edhe në raste të punës nën presion.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë
* Përgjigjet në telefonata dhe u jep informata telefonuesve, pranon mesazhe ose e transferon thirrjen tek individët e duhur;
* Mirëpret vizitorët dhe telefonuesit, trajton kërkesat e tyre, ju jep zgjidhje apo i drejtoni tek personat e duhur sipas nevojave të tyre;
* Organizon konferenca, takime dhe rezervime udhëtimi për personelin e zyrës;
* Kompleton formularë në përputhje me procedurat e kompanisë;
* Harton, shkruan dhe shpërndan shënimet e takimeve dhe raportet;
* Pranon lajmërimet e postës, materialet promovuese dhe informacione të tjera;
* Ruan oraret në kalendarin e ngjarjeve;
* Bënë kopje të dokumenteve dhe materialeve të tjera të shtypura;
* Programon dhe konfirmon emërimet për klientët, konsumatorët ose mbikëqyrësit;
* Koordinon konferencat dhe takimet;
* Rendit dhe shpërndan furnizimet;
* Shqyrton punën e bërë nga të tjerët për të kontrolluar drejtshkrimin dhe gramatikën e saktë, të sigurohet që politikat e formatit të shoqërisë të ndiqen dhe të rekomandojnë rishikime;
* Mbikëqyrë zyret, dhe siguron orientim për stafin e ri;
* Punon me pajisje të zyres si: makina me faks, fotokopjues, sisteme telefonike, përpunim teksti, menaxhim të bazës së të dhënave dhe aplikacione të tjera.
* Të jetë përgjegjëse në punën që bënë;
* Të respektoj hierarkinë dhe specifikat e kompanisë;
* Kryen detyra sipas kërkesës ne pune te ngjashme te profesionit te saj.

 

Njohuritë dhe shkathtësitë
* Të ketë minimalisht 3 vite përvojë në punë të ngjashme;
* Të njoh në nivel të avancuar gjuhën Angleze, njohja e gjuhëve tjera do të jetë përparësi;
* Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar;
* Të ketë shkathtësi analitike, planifikuese, organizative dhe mbikëqyrëse;
* Të jete i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale;

 

Dokumentet e kërkuara
* CV në format Evropian
* Diplomën/at dhe certifikata relevante profesionale
* Referencat e punës

 

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën: hr@altradeholding.eu dhe tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën aplikoni.
Konkursi do të jetë I hapur deri më datë 25/10/2019.
Vetëm personat të cilët do të përzgjidhen për intervistim do të kontaktohen.

It is currently one of the leading construction and trade company of construction materials known for its high quality professional services