Sqarim për klientët e Bau Market

Kohëve të fundit janë paraqitur shumë biznese me emra të përafërt me “Bau Market” të cilat bëjnë kryesisht shitje online. Si pasojë e shërbimeve dhe produkteve jo kualitative, dhe emrit të ngjashëm me tonin, në adresën tonë vijnë shumë ankesa. Prandaj e shohim të arsyeshëm publikim e këtij sqarimi publik.

Bau Market sh.p.k. nuk bënë shitje online, dhe në asnjë mënyrë nuk është i lidhur me të gjitha bizneset e tjera që keqpërdorin emrin tonë për veprimtaritë e tyre.

Faqet tona të vetme zyrtare janë:
Facebook – Bau Market
Instagram – @baumarket.rks (https://www.instagram.com/baumarket.rks)

Të gjitha blerjet në Bau Market bëhen direkt në pikat tona të shitjes:

Prishtinë, Veternik
Adresa – http://bit.ly/2FNhf3C

Fushë Kosovë
Adresa – http://bit.ly/2FJfjIf

Ferizaj
Adresa – http://bit.ly/2PVGDri

Drenas
Adresa – http://bit.ly/2U9hT4y

Prizren – së shpejti

Faleminderit për besnikërinë tuaj,
Bau Market sh.p.k.

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë