Konkurs: Praktikant

Pozita: Praktikant
Kompania: Al Trade Holding L.L.C.
Raporton: Projekt Menaxherit
Lokacioni primar i punës: Zyre qendrore
Lokacionet tjera: Në punishte të aeroportit

 

Njohuritë dhe Shkathtësitë

• Fakulteti i Ndërtimtarisë, i Diplomuar ose Absolvent;
• Të njoh punët ndërtimore në teren;
• Njohja e gjuhës angleze dhe turke do të jetë përparësi;

 

Dokumentet e kërkuara

• CV në format Evropian
• Diplomën/at dhe çertifikata relevante profesionale

 

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën: hr@altradeholding.eu dhe tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën konkurroni.
Konkursi do të jetë I hapur deri më datë 26 korrik 2019.
Vetëm personat të cilët do të përzgjidhen për testim do të kontaktohen.

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë