Vazhdim i punës praktike për nxënësit e Bau Academy

Në kuadër të praktikës profesionale në objekte aktuale, nxënësit e shkollës Bau Academy, drejtimi Instalues Elektrik, kanë vazhduar mësimin praktik në objektin afarist-banesor Qëndresa Q3 në Drenas.

Gjatë kësaj faze është bërë hapja e kanaleve, vendosja e gypave fleksibil, vendosja e kutive te ndryshme dhe instalime të tjera përcjellëse.

Mësimi praktik që mundëson Bau Academy përgatitë nxënësit për punë të menjëhershme pas diplomimit, ose për vazhdim të shkollimit të mëtutjeshëm.

Ndërto të ardhmen, duke aplikuar online tani:
http://www.bauacademy.com/apliko-tani/

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë