Mësim praktik për nxënësit nga drejtimi Instalues Elektrik

Sot, nxënësit e klasës së XI-të, drejtimi Instalues Elektrik, në kuadër të mësimit praktik u njoftuan në përgjithësi me instalimet elektrike që po kryhen ne objekte kolektive dhe mënyrat e hapjes dhe shtrirjes së kanaleve, gjë të cilën e provuan edhe vetë.

Mësimet praktike vlerësohen si tepër të nevojshme nga nxënësit, e sidomos kur ato kryhen në projekte aktuale, dhe me mbikqyrje nga profesionistë.

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë