Përfundoj ndriçimi i parkut në Dardani

Përfundoj ndriçimi i parkut në Dardani

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë