BAU DISTRIBUTION

 

BAU DISTRIBUTION, është segment i veçant në kuadër të kompanisë BAU MARKET. Kjo njësi është krijuar ne vitin 2016 me të vetmin qëllim BAU MARKET të jetë sa më afër bashkëpunëtoreve të saj.

 

Shërbimi cilësor, brendet më të njohura botërore, profesionalizimi të cilin e ke treguar BAU MARKET gjatë këtyre viteve ka shfaq kërkesën gjithnjë e në rritje të kompanive – partnerëve tonë që ta kenë pranë kompanive te tyre kompaninë tonë.

Për këtë qëllim është krijuar njësia për shitjen e materialeve me shumice e ashtuquajtura BAU DISTRIBUTION, e cila përbehet nga një staf profesional dhe të përkushtuar, që t’iu ofroj bashkëpunëtoreve tanë produktet, zgjidhjet,shërbimin me cilësor në treg.
Që nga themelimi BAU DISTRIBUTION numëron rreth 40 partner në gjithë Kosovën.

 

Partnerët

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë