• NEW CONSTRUCTION DOWNLIGHTS
 • RETROFIT DOWNLIGHTS
 • TROFFERS
 • UPGRADE SOLUTIONS
 • SURFACE AMBIENT
 • SUSPENDED AMBIENT
 • HIGH-BAY/LOW-BAY
 • LAMPS
 • TRACK
 • CONTROLS
 • ACCESSORIES & OPTIONS
 • SMART LIGHTING
 • AREA
 • PATHWAY
 • STREET & ROADWAY
 • DECORATIVE STREET & ROADWAY
 • CANOPY & SOFFIT
 • PARKING STRUCTURE
 • FLOOD
 • WALL MOUNT
 • HIGH MAST
 • ACCESSORIES & OPTIONS
 • SMART LIGHTING
 • Instalime solare
 • Ndriçim me solar
 • Instalime të kamerave
 • Instalime të alarmeve

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë