Polar Light në Festivalin e Gjelbër

Al Trade Holding është duke prezantuar produktet e Polar Light në kuadër të edicionit të tretë të Festivalit të Gjelbër […]

Lexo më shumë

Përfundoj ndriçimi i parkut në Dardani

Përfundoj ndriçimi i parkut në Dardani

Lexo më shumë

Projektet

Zbatimi i masave të efiqiences së energjisë në ndriçim publik

Vendi: Drenas Emri i autoritetit kontraktues: Komuna e Drenasit Vlera e përgjithshme e projektit: 127,180.00 € Fillimi i projektit / […]

Ndriçimi i rrugës “BUJANOVCI 1 – MARIE SHLLAKU”

Vendi: Gjilan Emri i autoritetit kontraktues: Zuka Kompani Vlera e përgjithshme e projektit: 106,228.80€ Fillimi i projektit / mbarimi i […]

Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik

Vendi: Gjakovë Emri i autoritetit kontraktues: Komuna e Gjakovës Vlera e përgjithshme e projektit: 312,610.65.25€ Numri i stafit të angazhuar […]

Rikonstruimi dhe zgjerimi i ndriçimit publik – Prishtinë

Vendi: Prishtinë Emri i autoritetit kontraktues: Risa Montë Vlera e përgjithshme e projektit: 188,678.36€ Fillimi i projektit / mbarimi i […]

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë

Certifikatat