Termo Bllok B-12

Termo Bllok B-12

Përdorimi: Për murosje e mureve të brendshme dhe të jashtme
Dimensionet:  190x250x120 mm
Pesha:4,600 gr
Fortësia në shtypje: 15.8 N/mm²
Thithshmëria mesatare e ujit: 11 %
Koeficienti i përcjellshmërisë termike: λ (W/mK) 0.33
Copë për  1 m2 të murit  (250mm gjerësia e murit): 41 copë
Copë për 1m3:   166 copë
Copë për paletë/pesha e paletës: 260 copë/1196 kg
Prodhimi: IMN BAU BLOCK sh.p.k.