Vend i lirë pune – Kamarier – Bau Market në Fushë Kosovë

Pozita
Kamarier

 

Kompania
Bau Market sh.p.k.

 

Raporton
Menaxherit

 

Lokacioni primar i punës
Bau Market – Fushë Kosovë

 

Detyrat dhe përgjegjësitë

  • Shërben në bufen e Bau Market-it;
  • Kujdeset për pastrimin në banak si dhe në bufen e Bau Market-it;
  • Porosit pijet, kafet si dhe te gjitha gjerat e nevojshme për funksionimin normal të bufes;
  • Shërben stafin administrativ, bashkëpunëtoret sipas kërkesave – porosive;
  • Të tregoj respekt dhe mirësjellje gjatë kontaktit me klient dhe stafin e Bau Market-it;
  • Raporton te Menaxheri i Bau Market-it për punët dhe detyrat të cilat i kryen.

 

Njohuritë dhe Shkathtësitë

  • Të ketë përvojë pune
  • Të zotëroj shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi


Dokumentet e kërkuara

• CV në format Evropian
• Referencat e punës

 

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën: hr@altradeholding.eu dhe tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën aplikoni.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datë 23.01.2019.
Vetëm personat të cilët do të përzgjidhen për intervistim do të kontaktohen.

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë