Vend i lirë pune – Teknik

Pozita: Teknik

Kompania: Al Trade Holding L.L.C.

Raporton: Menaxherit të projekteve

Lokacioni primar i punës: Aeroport

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ndihmon në udhëheqjen e punishtes;
 • Kujdeset për material dhe furnizime në mungesë të furnizuesit;
 • Bënë mbikëqyrjen e punëtoreve, mëditjet e tyre dhe kujdeset për materialet e nevojshme;
 • Bënë organizimin e makinerive në teren;
 • Është përgjegjës për realizimin e punëve në teren;
 • Raporton tek menaxheri i projektit për mbarëvajtjen e punëve në teren;
 • Mban shënime dhe pranon materialet që vijnë në punishte;
 • Kryen e punë tjera sipas nevojës dhe natyrës së punës që e zhvillon kompania.

 

Njohurite dhe Shkathtësitë:

 • Të ketë minimalisht 4 vite përvojë në punë të ngjashme;
 • Të njoh në nivel të avancuar gjuhën Angleze ose Turke;
 • Të ketë njohuri në punët e infrastrukturës;
 • Të ketë shkathtësi analitike, planifikuese, organizative dhe mbikëqyrëse;
 • Të jete i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale;
 • Të posedoj patente shofer. Kategoraia B

 

Dokumentet e kërkuara:

 • CV në format Evropian
 • Diplomën/at dhe çertifikata relevante profesionale
 • Referencat e punës

 

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën: hr@altradeholding.eu dhe tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën aplikoni.

Konkursi do të jetë I hapur deri më datë 19.10.2018.
Vetëm personat të cilët do të përzgjidhen për intervistim do të kontaktohen.

 

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë