Bau Market në bashkpunim me organizatën Let’s Do It Kosova mbështetë fushatën “Ta pastrojmë Kosovën”

Bau Shembull

Bau Market në bashkpunim me organizatën Let’s Do It Kosova mbështetë fushatën “Ta pastrojmë Kosovën”

Nismës “Ta pastrojmë Kosovën” i’u bashkua edhe kompania Bau Market, pjesë e Al Trade Holding, që ndër vite ka dëshmuar se është e përshkushtuar ndaj një ambienti të pastër dhe teknologjisë së gjeblër. Mbështetja e kësaj nisme është vazhdueshmëri e punës që ka bërë Bau Market deri tash, duke pasur parasyshë gamën e gjerë të produkteve që shërbejnë për mbrojtjen e ambientit.

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë