Shprehje e interesit për bashkëpunim për Organizimin dhe Implementimin e Trajnimeve Profesionale

Bau Academy ështe shkollë e mesme e lartë profesionale e licencuar nga MASHT si Institucion për Arsim dhe Aftësim Profesional. […]

Lexo më shumë

Profili “Mjeshtër të Ndërtimit” në Bau Academy me plan program Gjerman

Është mbajtur takimi i radhës në mes të zyrtarëve të Qeverisë së Kosovës (MASHT-it) dhe përfaqësuesit nga Shoqata e Ndërtimtareve […]

Lexo më shumë

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë