Konkurs Pune

Pozita: Drejtor i shkollës Institucioni: Bau Academy – Shkollë e mesme profesionale Raporton: Bordit Drejtues të Shkollës Lokacioni i punës: […]

Lexo më shumë

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë