Bau Academy ka siguruar 20 bursa për vitin akademik 2018/2019

Bau Academy për nxënësit e ri që regjistrohen deri në fund të Shtatorit ka siguruar 20 bursa të destinuara për […]

Lexo më shumë

Shprehje e interesit për bashkëpunim për Organizimin dhe Implementimin e Trajnimeve Profesionale

Bau Academy ështe shkollë e mesme e lartë profesionale e licencuar nga MASHT si Institucion për Arsim dhe Aftësim Profesional. […]

Lexo më shumë

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë