Profili “Mjeshtër të Ndërtimit” në Bau Academy me plan program Gjerman

Është mbajtur takimi i radhës në mes të zyrtarëve të Qeverisë së Kosovës (MASHT-it) dhe përfaqësuesit nga Shoqata e Ndërtimtareve […]

Lexo më shumë

VENDE TË LIRA PUNE PËR MËSIMDHËNËS

K O N K U R S Institucioni Privat Arsimor “Bau Academy” si Shkollë e Mesme e Lartë Profesionale në […]

Lexo më shumë

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë