IMN Bau Block sh.p.k.

Si një prodhues produktesh nga argjila, ndërmarrja nisi të bëhej
qysh në vitin 1902 në Gjakovë. Në dekadat e para të punës,
veprimtaria e saj u kufizua në prodhimin e tjegullave dhe blloqeve.
Me avancimin teknologjik dhe adoptimin e metodave
të reja të punës, gjatë viteve të 70-ta, ndërmarrja plotëson
asortimentin e saj prodhues duke i kontribuuar ndjeshëm
pasurimit të tregut rajonal të atëhershëm.
Në këtë periudhë, ndërmarrja po ashtu riemërtohet si
IMN Dukagjini. Në vitin 1976, ndërmarrja lëshon fabrikën e re
për prodhimin e tullave dhe linjën e re për tjegulla. Këto dy linja
prodhuese funksionuan me mjaft sukses deri në vitin 1992.
Sot, si pjesë e grupit më të madh ndërmarrës Al Trade Holding,
kompania ofron kapacitetin më të madh prodhues në Kosovë,
të mbështetur nga dy linjat prodhuese të produkteve tejet
kualitative, që e bëjnë konkurrent edhe në tregun rajonal.
Produktet që prodhon kompania janë:
·Termo Bllok TB-5
·Termo Bllok B-12
·Giter Bllok B-5
·Fert Monta M-14
·Bllok Oxhaku TB-5 Φ160
·Kanalore

.

IMN Bau Block operon me rreth 190 punëtorë të profileve
të ndryshme, të cilët përkujdesen që klientët t'i marrin
produktet në kohë dhe me cilësinë e duhur.
Në përputhje me kërkesat rregulluese ndërkombëtare për
sigurinë e punëtorëve dhe ruajtjen e ambientit, kompania
plotëson edhe standardet në vijim:
ISO 9001:2008 (Quality Management System)
ISO 14001:2004 (Environmental Management System)
OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety
Management System)
Tradita mbi 100 vjeçare dhe stafi profesional janë garanci
për produktet tona.

Department

Nikollë Bajrami

Managing Director

Egzon Zherka

Account controller and treasury